Tunelová technológia

Komplexné zabezpečenie, projektovanie, montáž a servis technologického vybavenia tunelov

Patríme do úzkej skupiny špičkových spoločností, ktoré sa špecializujú na technológie pre tunely. Už pri projektovaní myslíme na najvyššiu možnú bezpečnosť tunelov. Pri dodávke a montáži technológií využívane najnovšie inovácie a trendy na trhu. Kvalitným a pravidelným servisom ešte viac zvyšujeme spoľahlivosť tunelových technológií.

Rozsah projektových služieb

  • Návrh, dodávka, montáž, oživenie a servis kompletnej technológie tunela
  • Zriadenie staveniska s dodávkou dočasných transformačných staníc a komplexné zabezpečenie prevádzky elektro
  • Firma má všetky oprávnenia pre činnosť vykonávanú banským spôsobom

Zoznam tunelov

  • Tunel Poľana
  • Tunel Svrčinovec
  • Tunel Považský Chlmec
  • Tunel Ovčiarsko
  • Tunel Žilina
  • Tunel Prešov

Videá